Pravilnik o zasebnosti

Namen pravilnika o zasebnosti je seznanitev uporabnikov storitev spletne trgovine TrgoCity. Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je: Retrodesign d.o.o.; Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana; kateri se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke hranil in obdeloval v skladu z GDPR in veljavno slovensko zakonodajo (Zakonom o varstvu osebnih podatkov).

Spletna trgovina TrgoCity skrbno varuje vaše osebne podatke. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu z vso predpisano zakonodajo ter upoštevamo najvišje standarde njihove obravnave. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Pridobivanje osebnih podatkov

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine:

▪ preko obrazca za prijavo na e-novice
▪ preko obrazca za povpraševanje
▪ ob telefonski komunikaciji s stranko
▪ ob osebni komunikaciji s stranko
▪ ob elektronski komunikaciji s stranko

Obdelava osebnih podatkov

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Sama obdelava lahko temelji tudi na vašem soglasju. Soglasje se lahko nanaša na obveščanje o novicah. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov info@trgocity.com ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja: Retrodesign d.o.o.; Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana.

Pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate naslednje pravice:

▪ pravico do dostopa do podatkov
▪ pravico do popravka
▪ pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)
▪ pravico do omejitve obdelave
▪ pravico do prenosljivosti podatkov
▪ pravico do ugovora

Posredovanje osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.

Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano v zakonu ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Zakonska obdelava iz 6.b člena GDPR – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (obdobje hrambe:10 let), ali za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika (obdobje hrambe: 5 let)

Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani Spletne trgovine TrgoCity in začne veljati 24.06.2021